Roll Of Honour

Year

Name of the student

Percentage

2016 Shriya Shah & Majeed Mulla 96.80%
2015 Sharwari Shah 97.00%
2014 Pranav Survase 96.20%
2013 Esha J. Paliwal 95.64%
2012 Shrutika M. Baldawa 98.91%
2012 Sania A. Baghwan 98.91%
2011 Pragati S. Bulla 99.64%
2010 Atharva D. Vadapurkar 99.27%
2009 Shalaka V. Malu 95.84%
2008 Sneha B. Karvekar 89.38%
2007 Poonam Shah 92.61%
2006 Harshada Deshpande 92.93%
2005 Aditya Patil 92.93%
2004 Amruta Wagaonkar 87.86%
2004 Aashma Shaikh 87.86%
2003 Tausif Aattar 89.33%
2002 Akshaya Iyengar 90.53%
2001 Abhinay Huchche 89.33%
2000 Ravati Chhatre 84.26%
1999 Sanjeevani Yemul 90.00%
1998 Amar Agarwal 88.40%
1997 B. K. Chaitanya 85.33%
1996 Kalpana Khedkar 96.00%
1995 Roohi Shaikh 88.71%
1994 Madhusudan Yemul 87.42%
1993 Shilpa Bhayya 88.85%
1992 Sujit Kasbe 87.85%
1991 Kuldeepsingh J. 86.28%
1990 Geeta Doppa 86.28%
1989 Sandeep Jangale 85.85%
1988 Gouri Parasnis 86.71%
1987 Kalpana Shridhar 83.85%
1986 Padmaja Doijode 85.00%
1985 Anup Basin 83.42%
1984 Archana Shah 86.71%
1983 Anandi Rao 82.29%
1982 Sushma Sakhare 79.28%
1981 Neelam Shah 82.28%
1980 Vijay Patravali 67.40%